logo
1999 - 2017


Efter arton år, lagom till att radiokanalen fått rösträtt och kunnat ta körkort, är det dags för oss att lämna över stafettpinnen till någon annan. De senare åren har tyvärr inte donationer och reklam på vår hemsida räckt till för att hålla radion levande. Det har även varit svårt att hitta tillräckligt med frivilliga för att löpande tagit hand om radion, utan våra duktiga och drivna medarbetare hade vi inte kommit dit vi är nu.

Vi vill tacka alla lyssnare, sponsorer samt tidigare och nuvarande medarbetare för den här tiden, det har varit en otrolig resa vi tillsammans har varit med om.

Och du, när du saknar oss som mest, sätt på någon av de vanliga radiokanalerna - chansen är nämligen stor att någon av radiopratarna har börjat sin karriär på Radioseven, något vi är oerhört stolta över.

Tack för den tid som varit!

Medarbetarna på Radioseven
Medlemmarna i f.d. Seven Broadcasting

Om ni i framtiden vill komma i kontakt med oss, vänligen skicka ett mail till info@radioseven.se, eller till fornamn.efternamn@radioseven.se om du söker någon specifik person.

After eighteen years, right about when this radio station is old enought to vote and to get a driver license, it''s time for us to step down and let someone else take the lead. In the past few years, donations and web page advertising revenue has not been enough to keep the radio station alive. We have also have had problems with finding volunteers who takes care of the day to day tasks with our station, and without the staff we've had so far, we would not have gotten as far as we have.

We would like to thank all listeners, sponsors and former as well as current staff member for the time we've had together, it has for sure been an incredible journey we've been on.

And, when the withdrawal symptoms will hit its peak, turn on any of the regular broadcast stations - the chance is quite high that one of the radio hosts you are listening to started their career on Radioseven, something we are immensely proud of!

Thank you for the time we have had together!

The coworkers on Radioseven
The members of the former association Seven Broadcasting

If you need to get in touch with us in the future, please send an email to info@radioseven.se, or to firstname.lastname@radioseven.se if you want to contact a speficic person.


Valid XHTML 1.0 Transitional