rss feed
twitter
facebook
Lyssna med Winamp
Lyssna med webbspelaren
Ladda ner vår iPhone-app!
Ladda ner vår Android-app!
startsidan   |   programtablå   |   musiken   |   medarbetare   |   chatta   |   radioseven   |   tävlingar   |   länkar   |   donera   |   forum
RADIOSEVENS HISTORIA
Startade som 7up-radio
Under flera år har hårt arbetande ungdomar format framtidens radio. Här får du en bakgrund om hur något som från början var ganska litet och obefintligt har vuxit sig till Sveriges största ideella nätradiostation.

I begynnelsen startades Radioseven, under namnet 7up-radio, av en ung man vid namn Patrik Westerlund, den 8 augusti 1999. Internet gjorde det möjligt för oss att sända radio över nätet, även om kvalitén inte var lika hög då som nu. Patrik, som var lika fascinerad som oss övriga av den nya tekniken, fick för sig att han skulle driva en egen station. Inte med målet att den skulle bli stor med kommersiella intressen utan för att ha roligt med sina vänner och bekanta. Vi träffades på IRC-nätverket DALnet som är ett chattforum för att diskutera gemensamma intressen, träffa vänner eller bara prata strunt. Det var på det här sättet man kunde komma i kontakt med stationen.

Tekniken var långt ifrån färdigutvecklad på den här tiden och begränsningarna var många. T ex bandbredden, eftersom flertalet satt på modem och möjligheterna att hitta radioservrar var små. Sändningarna skedde sporadiskt när vi fick tid och lust.

Bredband blev vanligare
I takt med att fler fick bredband kunde vi upprätthålla allt längre sändningar med ökad kapacitet. Vår chattkanal blev populärare för varje dag som gick och drog sig till ett hundratal besökare. Vid den här tiden var chatten minst lika viktig för oss eftersom antalet lyssnare fortfarande var begränsat. Besökare talade om för sina vänner att man kunde lyssna på radio över internet och det är nästan uteslutande på detta sätt som vi har vuxit till där vi är idag.

Det viktigaste som skedde under den här tiden var att hitta ”rätt” personer med viljan att utveckla radion framåt. Vi hade fortfarande inga större planer på att göra något märkvärdigt av detta men tävlingsandan lade grunden för att alltid eftersträva att vara den bästa stationen i kategorin nätradio. För att lyckas med detta insåg vi snabbt att det skulle krävas kreativa och målinriktade personer. Om dessa saknades skulle stationen snart vara ett minne blott, vilket var fallet för många andra av dåtidens konkurrenter.

Stationen tog form på allvar, struktur och organisering blev nyckelord för stationens fortsatta leverne. Många medlemmar ersattes av nya, bland annat Patrik Westerlund som lämnade oss för andra intressen. Vår absolut viktigaste tillgång har varit att hitta personer inom olika områden så som serverteknik, radio, webkodning med en bra personkemi.

En nygammal station
När vi så bytte namn till Radioseven den 1 februari 2002 innebar det inte bara ett namnbyte utan också ett helt förändrat synsätt på verksamheten. Vi skulle nu bli en webradio inriktad mot allmänheten och inte bara våra chattare. Detta ställde betydligt högre krav på oss och placerar radion i ett helt annat perspektiv.

Avancerad mjukvara utvecklades för radiosändningar, hemsidan gjordes om med funktioner som inte var möjligt tidigare. Kvalitén på radiosändningarna ökade drastiskt med planerade spellistor i ett enhetligt format. Jinglar skapades med en stark profil. Nya och gamla programledare utvecklas och blev allt mer träffsäkra i sina sändningar. Skribenter rekryterades och allt detta tillsammans är saker som gör oss till en framgångsrik station.

Här är vi idag, med en personal som har oerhört stort kunnande, både i form av teknisk kompetens, social förmåga och inte minst gällande kunskaper om radio. Med stöd av företag har detta gjort oss till framtidens radio!

   
 Visste du att...
Radioseven först startades av en person vid namn Patrik Westerlund. Radioseven hette..
från början 7UP-Radio och bytte namn till Radioseven den 1 februari 2002.
Musiken sänds med tillstånd från Stim/NCB och Ifpi.
Denna sida använder sessions cookies.
© Seven Broadcasting 1999-2017
»Kontakta oss
IT Gården - Colocation, Outsourcing och övervakning